Drukner

Vi har nu gennem ti år set kommunerne kæmpe med at overtage det specialiserede område fra amterne. De opfandt inklusionen og fortolkede den til en spareøvelse, samtidig med at de italesatte varige handicap som vanskeligheder. Den 10 år lange spareøvelse har været dyr, ikke kun økonomisk men også på menneskeliv og borgernes mentale sundhed. Vi […]

Læs mere →

14. februar 2022  Vi ønsker at rette henvendelse til the Lancet Commission on the future of care and clinical research in autism på vegne af the Global Autistic Task Force on Autism Research, et udvalg bestående af autistiske fortalere, forskere og repræsentanter for organisationer af og for autister.   Da Kommissionen understregede betydningen af samarbejde, ser […]

Læs mere →
Billede til nyhed

Autisme- og Aspergerforeningen for voksne, ønsker at hjælpe Silas Dam, med at komme ud til flere med hans opfordring til at inddrage andres oplevelser med psykiatrien, i hans kamp for rettighederne. Silas Dam skriver i opslag på Facebook således: “Som I måske har bemærket, har jeg ikke været online de sidste par måneder. Det var […]

Læs mere →
Billede af mennesker til møde

Foreningen skal ifølge vedtægterne have afholdt årets generalforsamling inden den 15. marts. Det bliver ikke sådan i år. I første omgang var der blevet sat en dato, der lå indenfor vedtægternes bestemmelser, men da den nye corona variant, Omikron, ramte os, og vi i løbet af december og op til nytår kunne se, hvor smitsom den […]

Læs mere →
debatindlæg Politikken 23/1 2022

Jeg har i dag et debatindlæg i Politiken omhandlende den uheldige stigmatisering af autismediagnoser i medierne. Baggrunden for debatindlægget er den ulykkelige situation med den anholdte i sagen om formodede planlægning af skoleskyderier.  Vi må og skal tale autisternes sag, for at autister ikke bliver yderligere marginaliseret i samfundet.  Del gerne denne nyhed, for autisme […]

Læs mere →
Bekymringsbrev til minister vedr smertens børn

Kære medlemmer Jeg har i dag sendt en bekymringsskrivelse til Børne- og Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-theil og til børnenes statsminister Mette Frederiksen. Læs bekymringsskrivelsen her Jeg blev efterfølgende fredag 12/11 kontaktet af TV2 News der ønskede et interview på baggrund af dokumentaren ‘Smertensbørn’. I interviewet deltog Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen også https://aspergerforeningen.dk/wp-content/uploads/2021/11/TV2News_AAV_udvidet_1.mp4 Med venlig […]

Læs mere →

NYT FRA LANDSFORMANDEN: Kære medlemmer i Autisme- og Aspergerforeningen Som nyvalgt landsformand ønsker jeg løbende at informere medlemmerne om foreningens arbejde. Jeg vil informere, når der er nyheder og ikke efter en bestemt tidsplan. Efter opstart i den nye bestyrelse har vi haft flere punkter til drøftelse og ét af disse er, for mig, meget […]

Læs mere →

Bestyrelsen opfordre alle voksne autister, især vores medlemmer i Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne, at besvare undersøgelsen, som er udsendt fra EUCAP. Danmark (Autisme- og Aspergerforeningen) er den forening, som har det største antal medlemmer pr. land. Derfor er vores stemmer et vigtig input i denne undersøgelse. Find mere info i vedhæftede links eller tryk […]

Læs mere →