Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne er en forening for mennesker med autisme, Asperger og tilgrænsende tilstande, og enhver der tilslutter sig vores formål kan blive støttemedlem. Vi er nu over 600 og antallet stiger stadig.

Mennesker med autisme har brug for at møde andre i samme situation, udveksle erfaringer og støtte hinanden.
Det kan føles som en lettelse at opdage, at andre har haft oplevelser som ligner ens egne. Et af foreningens formål er derfor at oprette lokale mødesteder. Vi har nu fem steder spredt over hele landet og flere er undervejs. Vi har brug for mere viden, så autistiske mennesker bedre kan klare de udfordringer, de møder. Derfor samler vi erfaringer og gør dem tilgængelige på vores website.

Samfundet har ændret sig. Der er større krav om sociale færdigheder, så det er blevet sværere at leve med autisme. Det er en af grundene til at vi arbejder på at udbrede kendskabet til og forståelsen af autisme.

At blive hørt og få tingene til at ske kræver imidlertid en handlekraftig forening. Heldigvis har vi en del aktive medlemmer, som vil gøre en indsats for at hjælpe både sig selv og andre. Du kan blive en af dem.