Autisme- og Aspergerforeningen for voksnes nye logo

Kort om foreningen


Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne er en forening for mennesker med autisme, Asperger og tilgrænsende tilstande. Enhver, der tilslutter sig vores formål, kan blive støttemedlem.

Mennesker med autisme har brug for at møde andre i samme situation, udveksle erfaringer og støtte hinanden. Det kan føles som en lettelse at opdage, at andre har haft oplevelser, som ligner ens egne. Et af foreningens formål er derfor at oprette lokale mødesteder. Vi har nu 6 mødesteder spredt over hele landet og flere er undervejs. Vi har brug for mere viden, så autistiske mennesker bedre kan klare de udfordringer, de møder. Derfor samler vi erfaringer og gør dem tilgængelige på vores website.

At blive hørt og få tingene til at ske kræver imidlertid en handlekraftig forening. Heldigvis har vi en del aktive medlemmer, som vil gøre en indsats for at hjælpe både os selv og andre. Du kan blive en af dem. Du kan kontakte os Her


Aspergerforeningens historie

Aspergerforeningen blev oprettet i 2002 med Camilla Wincentz Pedersen som primær initiativtager, pga. der manglede en forening i Danmark for aspergere. Samme år blev Aage Sinkbæk valgt som formand, Kirsten Callesen blev valgt som kasserer, og Mike Griebel blev valgt som revisor.

I starten prøvede Aspergerforeningen at oprette lokalforeninger med lokalbestyrelser og lokalkontingenter, men det skulle vise sig, at Aspergerforeningen ikke var en stor nok forening til at drive lokalforeninger. Det var kun i København, at lokalforeningen kørte fint, mens lokalforeningerne i resten af landet gik i opløsning igen over en årrække. I 2009 ændres så på konceptet, så Aspergerforeningen i stedet for lokalforeninger har mødesteder. Driften bliver forenklet, så tovholderne for mødestederne kan fokusere på aktiviteterne. Denne form har vist sig at være en succes til den dag i dag. I 2011 fik Aspergerforeningen også et CVR nr., så de lokale mødesteder kunne begynde at ansøge om paragraf 18 midler.

Pt. (2020) er der mødesteder i København, Odense, Jammerbugt, Aalborg, Aarhus og i Herning (Desværre er Herning i standby for tiden). En årgang var der også et mødested i Næstved, som desværre gik i opløsning igen. I 2019 blev der forsøgt at starte et mødested op i Haderslev.

I april 2006 indgår daværende formand Aage Sinkbæk en samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme, som letter administrationen og giver en række fordele. Aspergerforeningen får stemmeret i Landsforeningen Autismes repræsentantskab, ligesom Landsforeningens kredsforeninger har stemmeret. Til den ekstraordinære generalforsamling i november 2011 i Odense ændres vedtægterne, så det bliver tydeliggjort, at Aspergerforeningen er en brugerforening for voksne aspergere. I marts 2014 skifter foreningen navn fra Aspergerforeningen til Autisme- og
Aspergerforeningen for Voksne for at imødegå ICD-11 og for at inkludere andre voksne autister end kun aspergere formelt.


Se samarbejdsaftalen med Landsforeningen Autisme her: Samarbejdsaftalen-med-LA

Læs mere om Eucap…

På den ekstraordinære generalforsamling i maj 2019 blev det besluttet, at Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne kan melde sig ind i ACE, som i dag hedder Eucap (European Council of Autistic People). Dermed er foreningen i dag medlem af dette europæiske samarbejde i denne paraplyorganisation.

Aspergerforeningen afholdt den første heldagskonference i september 2012 i Odense. Tidligere bestyrelsesmedlem Felix Munch lavede herefter Vinterkonferencen for voksne autister på eget initiativ flere år i træk. I november 2017 arrangerer Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne en heldagskonference i Taastrup og i januar 2020 arrangerer Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne igen en ny heldagskonference i Aarhus for voksne autister. Takket være en flot donation, vi fik over et par år. Derudover hjalp Landsforeningen Autisme vores forening med at lave yderligere 2 heldagskonferencer i november 2018 og november 2019.

Nikolaj Stigø lavde det første design af websiden. Omkring 2010 ændrede Georg Strøm webdesignet. Foreningen får en Facebook-gruppe i 2008, og senere i 2012 starter Jimmi Hansen også en like-side op på Facebook.

I 2003 havde foreningen 50 medlemmer. I 2007 var medlemstallet vokset til 250 medlemmer. I 2011 var foreningen oppe på 600 medlemmer. I dag er vi tæt på de 1.000 medlemmer 🙂

Ønsker du medlemskab, så klik her: https://www.aspergerforeningen.dk/bliv-medlem