Generel info:

Er du som autist / asperger nyt medlem af foreningen / ny bruger af Mødested Kbh., er du velkommen til at tage 1 pårørende eller ledsager med de første to gange for at føle dig tryg.

Aldersmæssigt er medlemmerne / brugerne fra ca. 25 år til ca. 65 år, og selvom både mænd og kvinder er velkomne, er det overvejende mænd. Måske fordi flere mænd end kvinder får stillet en autisme-diagnose.

—————————————————————————————————————————————

Aktuel info:

Opdateret lørdag d. 25. juni 2022.

I juli og august er der sommerlukket i lighed med tidligere år.

Ellers har det sidste møde – desværre – på ubestemt tid fundet sted tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 19 – 21:15 i Salen i stue-etagen, hvor blot 7 af de såkaldt “faste mødedeltagere” var tilstede. Altså autister / aspergere, som har deltaget ofte eller hver gang, at der har været afholdt møde siden 2019 – dog fraregnet perioden marts 2020 til august 2021, hvor Mødested København var “nedlukket” i 1½ år pga. Corona-pandemien.

Allerede før mødet tirsdag d. 17. maj 2022 meddelte tovholderne Bjarne & Lars, at de efter mere end 5 år (siden marts 2017) ønskede at stoppe, når forårssæsonen sluttede i juni 2022, da overskuddet, lysten og energien ikke længere var tilstede. Men ingen mødedeltagere ønskede eller havde overskud og lyst til at overtage tovholder-opgaven. Det samme gentog sig i juni.

At være tovholder – altså fast skabe rammerne – for at andre autister / aspergere kan mødes kræver lige de dér 10 procents ekstra overskud, samtidig med at du som autist / asperger har dine egne udfordringer med det usynlige handicap.

Foreningens bestyrelse har på baggrund af erfaringer fra tovholderne på foreningens mødesteder rundt i landet udarbejdet en “mødesteds-manual”, som du kan læse på følgende link:
moedestedsmanual20222_2.pdf (aspergerforeningen.dk)

—————————————————————————————————————————————

Kommende mødedatoer:
Der tages FORBEHOLD for ændringer eller aflysning af møder med kort varsel.

—————————————————————————————————————————————

Praktisk info:
Til møderne er der på termokander varmt vand, så du – efter eget valg – kan lave dig en kop kaffe, the eller cacao og nyde lidt sødt til evt. småkager – sukker og pulverfløde har vi også.

Mødeleder/tovholder:
Medhjælpende tovholder:

Adresse

Frivilligcenter Amager / Foreningshuset Sundholm8
Sundholmsvej 8
2300 København S.

Tovholder på mødestedet


Billede af tovholder

Mødestedets facebook gruppeBilleder af lokalerne

Billede af lokalerne