For at man kan føle sig tryg, må man gerne tage en ledsager med til møderne de første gange, men man bedes kontakte tovholderen herom, inden mødet.

Medlemmer af foreningen må gerne medtage pårørende/ledsager, som ikke er medlem af foreningen, til foredragene.

 


Program


Torsdag d. 11. november 2021 fra kl. 18:30 – 20
Emne: Arbejdsmarked
  • Hvad fungerer og lykkes for dig på arbejdsmarkedet? Og hvorfor gør det dét?
  • Hvad fungerer ikke og mislykkes for dig på arbejdsmarkedet? Og hvorfor gør det dét?
  • Hvad vil kunne hjælpe dig?
  • Kan det være gavnligt for dig at ændre livsværdier ift jobsituationen?
  • Andet?

 

Torsdag d. 9. december 2021 fra kl. 18:30 – 20
Emne: Forebyggelse af stress i juletiden og juleafslutning.
Mulige underemner:

  • Vanskellige/uforstående familiemedlemmer/konstellationer.
  • Hvordan kommer man igennem alle sansestimuli uden at blive for udslidt?
  • Hvordan kan man tilgodese alles behov bedst muligt?
  • Hvordan kommer man mest vellykket igennem ved at sige fra?
  • Andet?

 

Søndag d. 12. december 2021 fra kl. 11:20 til 14:00 
Julefrokost på Restaurant Sanya
Egenbetaling

Adresse

Aabybro bibliotek
Kattedamsvej 32 b
9440 Aabybro

Tovholder på mødestedet

Xenia Ørum
Email: Xeniaoerum@hotmail.com
TLF:
SMS: 20930978

Billede af tovholder

Mødestedets facebook gruppe

facebook.com/groups/aspergerforeningenjammerbugt/

Billeder af lokalerne