For at man kan føle sig tryg, må man gerne tage en ledsager med til møderne de første gange, men man bedes kontakte tovholderen herom, inden mødet.

Medlemmer af foreningen må gerne medtage pårørende/ledsager, som ikke er medlem af foreningen, til foredragene.

OBS: Programmet er endnu ikke opdateret på vores nye hjemmeside. Info kan ind til videre findes i facebook gruppen, eller evt. ved at kontakte tovholder.

 


ProgramAdresse

Autismecenter Nord-bo Aabybro
Østergade 109
9440 Aabybro

Tovholder på mødestedet

Xenia Ørum
Email: Xeniaoerum@hotmail.com
TLF:
SMS: 20930978

Billede af tovholder

Mødestedets facebook gruppe

facebook.com/groups/aspergerforeningenjammerbugt/

Billeder af lokalerne