Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

30.04.2022 klokken 13.00
(OBS ankomst 12.00 – 12.45)

Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
Tilmelding til generalforsamlingen:

Fristen for tilmelding er senest 15.04.2022 kl. 23.55

Når du tilmelder dig den ekstraordinære generalforsamling, du kan finde link og anvisning i den mail der er udsendt til alle medlemmer 28/3 2022. Tjek evt spammappen. Hvis din mail ikke er opdateret i medlemssystemet kan du kontakte kontor@autismeforening.dk.

Du skal ved tilmelding oplyse nedenstående, som også skal være det, der fremgår af din medlemsregistrering i foreningen (hos Landsforeningen Autisme, kan du selv redigere disse oplysninger enten ved login eller ved kontakt til kontor@autismeforening.dk)
– Det navn du oplyser, skal være det du er registreret med
– E-mailadresse (hvis du deltager online, skal den e-mailadresse du oplyser, være den samme som du ønsker at modtage link til den ekstraordinære generalforsamling på og være den du bruger til at modtage links til afstemningerne).
– Medlemsnummer (fremgår af bagsiden af Autismebladet eller kan oplyses af Landsforeningen Autisme på kontor@autismeforening.dk)
– Give samtykke til databehandling af opgivne personoplysninger

Fysisk fremmøde

Den ekstraordinære generalforsamling starter klokken 13.
For at sikre at dem, der møder op, er medlemmer og derfor stemmeberettigede foregår medlemsregistreringen kl. 12.00-12.45
Husk at medbringe dit medlemsnummer
Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret.
Ledsager har taleret, men ikke stemmeret og betaler selv forplejning.

Bemærk! Det er en fejl at der på den fremsendte mail står at ledsager IKKE har taleret!

 

Online deltagelse:

– Klokken 12 bliver der sendt en mail med link til mødet, der foregår på Teams. Der kan tage gå op til 5 minutter, før du modtager mailen. Du kan svare på denne mail indtil klokken 12.50.
– I mailen er der et link til afprøvelse af stemmeafgivning og du giver accept til at modtage e-mails.
– Man trykker på linket til afstemningen og bliver ført til en afstemningsside. Her skal du angive dit medlemsnummer samt din stemme “ja”, “nej” eller “blankt”. Når du har afgivet din stemme, trykker du på send og så bliver din stemme registeret.
– Hvis du har problemer med at stemme, skal du gøre dirigenten opmærksom på det, så afstemningen ikke bliver lukket ned.
– Man modtager et nyt link til hver afstemning.

Vigtigt: Bestyrelsen kan ikke garantere at onlinedeltagelsen fungerer for alle og er uden for ansvar over for medlemmernes egen tekniske formåen og udstyr i forbindelse med generalforsamlingen.
Hvis man er usikker på det tekniske, anbefaler bestyrelsen fysisk fremmøde.

Forplejning:

– Sandwich +en vand (ved allergier/særlig diætkost mm. skal der rettes henvendelse til Tina@aspergerforeningen.dk)
– Eftermiddagskaffe og kage
– Der er isvand til rådighed gennem hele generalforsamlingen
– Forplejning er gratis for medlemmer.
– Forplejning for ledsager koster 200 kr. og betales ved tilmelding.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Dirigenten sikrer sig, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
3. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det forgangne år.
4. Godkendelse af beretning.
5. Kassereren fremlægger foreningens regnskab for det forgangne år.
6. Godkendelse af regnskab.
7. Budget og fastsættelse af kontingent.
8. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest 20 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige.
Sidste frist for at indsende forslag til den ekstraordinære generalforsamling er søndag d. 10. april 2022 kl. 13.00 på mail: info@aspergerforeningen.dk
9. Valg af formand. – Formand er kun på valg i ulige år.
10. Valg til bestyrelse. Der skal vælges i alt tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg: Birgit Ravn – ønsker genvalg
Peter Rasmussen – ønsker genvalg
Vakant plads

11. Der vælges hvert år op til tre suppleanter til bestyrelsen for en etårsperiode. De kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
12. Valg af Revisor (og revisorsuppleant)
13. Eventuelt

 

Information om Dalum Landbrugsskole

Her afholder vi ekstraordinær generalforsamling:

Kursus- og konferenceafdeling

Her kan du se oversigtskortet

https://aspergerforeningen.dk/wp-content/uploads/2022/03/Dalum-oversigtskort_her-er-du-markering-1-uden-ryge-markeringer-1.pdf

Brochure fra Dalum Landbrugsskole og konferencecenter:

https://aspergerforeningen.dk/wp-content/uploads/2022/03/brochure_Dalum.pdf