Hvis du vil være medlem af Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne, kan du melde dig ind foreningen her.

Fra vores vedtægter:

§3 Medlemmer og kontingent

Stk. 1: Foreningens målgruppe er voksne autister/aspergere inklusiv autistiske voksne som har børn.
Stk. 2: For at blive medlem skal man være mindst 18 år og have en diagnose indenfor autismespektret eller selv vurdere, man er autist/asperger.
Stk. 3: Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive støttemedlem. Institutioner, virksomheder m.m., opkræves et støttekontingent. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges ind i bestyrelsen. 

Bestyrelsen arbejder hele tiden på at sikre medlemsfordel for vores medlemmer. Læs mere her

Kontingentet er kun 350 kr om året.

Første års kontingent betales med kort ved indmeldelsen. Du kan også tilvælge Betalings Service, så du ikke skal huske på, at forny medlemsskabet fremover.

Vores medlemskartotek af dobbeltmedlemsskaberne administreres af Landsforeningen Autisme.

Dermed får man et dobbeltmedlemsskab af både Autisme- og Aspergerforeningen for voksne,

samt medlemskab af Landsforeningen Autisme, med medlemsrettigheder på ligefod

med andre medlemmer i Landsforeningen Autisme.


Derfor skal du melde dig ind på følgende link, og vælge:
Medlemstype “Bruger“.

https://www.autismeforening.dk/bliv-medlem/enkeltmedlemskab

 

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne har en samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme.

Hvis du er forældre og har brug for hjælp til et barn i folkeskolealderen eller yngre, foreslår vi at du direkte søger optagelse i Landsforeningen Autisme.

Alternativt kan man, som pårørende, melde sig ind i Autisme- og Aspergerforeningen for voksne som støttemedlem,

Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive støttemedlem. Institutioner, virksomheder m.m.

Se samarbejdsaftalen med Landsforeningen Autisme her: Samarbejdsaftalen-med-LA