NYT FRA LANDSFORMANDEN: Kære medlemmer i Autisme- og Aspergerforeningen Som nyvalgt landsformand ønsker jeg løbende at informere medlemmerne om foreningens arbejde. Jeg vil informere, når der er nyheder og ikke efter en bestemt tidsplan. Efter opstart i den nye bestyrelse har vi haft flere punkter til drøftelse og ét af disse er, for mig, meget […]

Læs mere →