For at man kan føle sig tryg må man gerne tage en ledsager med til møderne de første gange, men man bedes kontakte tovholderen herom, inden mødet.

Bemærk at det kræver medlemsskab af foreningen for, at deltage i foredragene i Aalborg. Medlemmer af foreningen må gerne medtage pårørende/ledsager, som ikke er medlem af foreningen, til foredragene.


Program


Tirsdag d. 7. december 2021 fra kl. 19:00 til 21:00 
Møde om kommunikation
Sted: Vejgaard bibliotek, lokale 8
Mødeleder/tovholder: Sofie Wedø
Medhjælpende tovholder: Claire Springgate
 
Søndag d. 12. december 2021 fra kl. 11:20 til 14:00 
Julefrokost på Restaurant Sanya
Egenbetaling

Adresse

Vejgård Bibliotek
Hadsundvej 35
9000 Aalborg

Tovholder på mødestedet

Sofie Saunte Mortensen
Email: sofiemortensen7@gmail.com
Mobil: 30329452

Billede af tovholder

Mødestedets facebook gruppe

facebook.com/groups/aaagruppe

Billeder af lokalerne

Billede af lokalerne

Billede af lokalerne