Om foreningen
Indmeldelse
Mødesteder
Presse og foredrag
Rådgivning
Skrive opgave om Asperger
Links
   
Autisme konference
Om Asperger
Ofte Stillede Spørgsmål
Diagnoser
Arbejde
Uddannelse
Før & eftertids pensionist
Kærlighed og parforhold
Interesser
Mødet med det offentlige
Problemer
Bøger og film
Materiale fra foredrag og kurser

nifedipine er

acheter nifedipine jaysmith.us nifedipine grossesse

anxiety attack meaning

sertraline for anxiety

contrave weight loss pills

naltrexone weight loss

perindopril

perindopril ttvmerwestad.nl

remeron

remeron secnet.co.nz

fluoxetine

fluoxetine click here

buy duloxetine 60 mg

duloxetine buy online redirect

zoloft and weed

zoloft weed effects click

mixing melatonin and weed

melatonin and weed

zofran and pregnancy acog

zofran and pregnancy 2018

naloxone vs naltrexone

naloxone vs naltrexone open

generico cialis prezzo

cialis generico

naltrexone and naloxone difference

naloxone versus naltrexone opioid 9925.org

amlodipin sandoz

amlodipin read here

antidepressants and alcohol liver

antidepressants and alcohol

cialis 5 mg generico

cialis generico

viagra cena lekaren

viagra cena dr max site.cegep-rimouski.qc.ca

amitriptyline and alcohol

amitriptyline cognitive impairment

Bestyrelsens holdning til Asperger

Mennesker med asperger er mindst lige så forskellige som alle andre. Der er er mange forskellige holdninger, og foreningen er åben for alle som støtter foreningens formål. Her vil vi fortælle, hvad der er udgangspunktet for vores arbejde i foreningen.

Det er dokumenteret at personer med asperger tænker og opfatter verden på en måde som er forskellig fra flertallets. Det bør være udgangspunktet for om en person diagnosticeres som asperger, uanset hvilke problemer han eller hun oplever i forhold til omgivelserne. Ellers vil diagnosen afhænge mindst lige så meget af personens omgivelser som af personens egenskaber.

Personer med asperger kan opleve problemer i skoler, på arbejdspladser eller i andre dele af samfundet, da de lettere bliver overvældet af indtryk. Derfor bør man tage hensyn til den enkeltes begrænsninger og behov. Det vil desuden give omgivelser som ofte er mindre stressende og mere produktive for flertallet, for eksempel i skoler og på arbejdspladser.

Personer med asperger kan opleve at deres tilværelse føles som et besøg i et ukendt land. Deres ægtefælle eller forældre til børn med asperger kan stå overfor problemer som de ikke er forberedt på, eller ved hvordan de skal klare. Her er det afgørende at de kan få hjælp som et tilpasset deres egne behov, og at de kan modtage hjælpen uden at skulle være bange for at blive sygeliggjort eller at få begrænset deres muligheder.

De skal uden unødig ventetid kunne få en diagnose eller vurdering som gør det lettere for dem at overskue deres egne muligheder og begrænsninger, de skal have adgang til en løbende og smidig vejledning omkring hvordan de bedst håndterer de problemer de oplever, og de skal opleve aktiv støtte til at få tilpasset både skole og arbejdsplads til deres særlige behov. Den opgave kan ikke løses af frivillige alene. Der er brug for adgang til professionel viden og for at både faglige organisationer og offentlige myndigheder gør en aktiv indsats.

Personer med asperger, deres ægtefæller eller forældre til børn med asperger har stort behov for at kunne mødes, slappe af med andre i samme situation som dem selv, udveksle erfaringer og støtte hinanden.  Netværksgrupper kan give deltagerne nye muligheder og overskud til at klare problemer som ellers virker umulige at håndtere. Grupperne skal blot undgå at lukke sig om sig selv gennem et indforstået sprogbrug eller en opgivende holdning. I stedet skal de holde fast i at deltagerne skal hjælpe hinanden til at klare sig bedre udenfor gruppen.

Personer med asperger kan have problemer i en række situationer sammen med andre. Lige som ved de problemer som flertallet oplever, er der brug for at vise hensyn. Det er vigtigt at vise tolerance, og at den enkelte overvejer at problemerne ikke skyldes ond vilje, men begrænsninger hos den person som har asperger. Omvendt kan asperger ikke give nogen person ret til at opføre sig ubehageligt overfor andre, og den opførsel som skaber problemer i forhold til flertallet, vil ofte skabe endnu større problemer i forhold til andre personer med asperger.   

En del asperger har særlige evner til at finde nye sammenhænge og skabe ideer og viden som er afgørende for udviklingen af et samfund. Personer med asperger har ydet afgørende bidrag til de ideer som præger vores kultur og indenfor forskning og informationsteknologi. Desuden er det en afgørende styrke, at der er bredde og mennesker som kan tænke anderledes end flertallet. Det giver alle en rigere tilværelse, og flere muligheder når vi skal håndtere nye udfordringer.

                                                                                 2. oktober 2009